Tagg: decibel

Det sägs att en avfallskvarn låter mycket…?

Greenloop har valt att inte gå ut med några decibelnivåer på våra avfallskvarnar för att många olika faktorer spelar in vid en mätning. Var man mäter, tom eller full kvarn, vad för typ av matfall som mals, hårdhet och kvalitén

Taggar: , ,
Top