Naturvårdsverket måste börja räkna med avfallskvarnar

”För att stimulera produktionen av biogas är det viktigt att varje kilo räknas, oavsett hur råmaterialet samlas in.

I Stockholm där många hus är gamla och helt saknar möjligheter att inrätta miljöstationer är avfallskvarnar på stark frammarsch. Men Naturvårdsverket räknar inte med avfallet som återvinns med hjälp av avfallskvarnar när de beräknar miljömålen.

Ulla Hamilton, trafikborgarråd (M) skriver i Dagens Samhälle att ”Det är avgörande att varje kilo matavfall som blir biogas räknas oavsett vilken metod som används”. Hon är kritisk till Naturvårdsverkets beräkningar och menar att vi behöver vara pragmatiska för att nå miljömålen.

Läs mer på Dagens Samhälle eller diskutera på vår Facebook-sida.

Avfallskvarn – så funkar det!

Matavfallet mals ner i avfallskvarnen under diskhon och försvinner genom de vanliga avloppsstammarna. Avfallet transporteras ljudlöst och obemärkt genom kommunens avloppssystem. När avfallet kommer till reningsverkens rötkammare rötas matresterna till biogas och gödsel.

 

avfallskvarn_treatment_biogas

Ekonomiskt

En avfallskvarn maler ner matavfallet i diskhon. Genom att köpa en avfallskvarn hos oss kan du minska hushållets sopor med upp till 50 %. En stor del av allt som kastas i ett hushåll är biologiskt avfall. Med en minskad mängd sopor finns mycket pengar att spara.

Bekvämt

Det går snabbt att vänja sig vid en avfallskvarn. Våra högpresterande köksavfallskvarnar tar snabbt hand om alla tänkbara matrester, även ben, skal, blast och kaffefilter. Det går också snabbt att vänja sig av med att bära tunga soppåsar. Att städa efter kräftskivan blir enkelt och luktfritt. Dessutom blir soprummen mindre attraktiva för skadedjur när det organiska köksavfallet försvinner.

Miljövänligt

En avfallskvarn i varje hushåll i Stockholm är första steget i en miljövänligare hantering av hushållsavfall. Befintliga rör ersätter sopbilen och reningsverkens rötkammare tar effektivt till vara den resurs som våra sopor faktiskt är. I rötkammaren frigörs biogas och det som blir kvar används som gödsel. Biogasen driver våra bussar och taxibilar och minskar vårt behov av fossila bränslen.

Biogas producerad på restprodukter är det miljövänligaste bränslet som finns och avfallskvarnar är ett viktigt steg på väg mot miljömålen. Om man inte bränner matavfall så blir det bättre och torrare kvalitet på resterande avfallsmängd så att avfallsförbränning i värme- och kraftvärmeverk blir mer effektiv.

Säkert

Moderna avfallskvarnar innehåller inga knivar, matavfallet mals med rivjärn till millimeter stora partiklar som inte riskerar att täppa till rören. De är CE-godkända och kommer med 5 års garanti. Våra redan säkra kvarnar går att få med extra barnsäkerhetsspärr.

Genom att installera avfallskvarnar i hushållen tar vi ett steg mot en grönare framtid. En avfallskvarn är en liten investering för hushållet som snabbt betalar igen sig och förenklar sophanteringen avsevärt. Det är smidigt, enkelt, billigt och miljösmart. För mer information om avfallskvarnar gå till Frågor och Svar

Vi vill gärna ha matresterna till reningsverket där vi enkelt kan ta hand om dem, och dessutom blir det mindre transporter och avfall. Vi har bra förutsättningar för avfallskvarn i Stockholm, och alternativet skulle vara att köra iväg avfallet.

Erik Wassén, ordf. Stockholm Vatten AB

 

Viktbaserad sopavgift ska göra Stockholmarna mer klimatvänliga

Det blir inte obligatoriskt med matavfallsortering i Stockholm, inte ännu. Men det lär bli dyrt för de som vägrar. Per Ankersjö (C), miljöborgarråd, berättar i DN om vad som händer med soptaxan i Stockholm nästa år.

För alla som inte är så sugna på att samla matrester i särskilda påsar kommer avfallskvarnen som en räddning. Investeringen kommer nu alltså betala igen sig ännu snabbare med den nya soptaxan.
Läs mer här. 

Högre sopkostnader för miljöns skull

Sophanteringen är på tapeten nu och det tycker vi är bra. Fler innovativa idéer som kan minska matsvinnet behövs verkligen. Vi har kommit långt med sopsorteringen i Sverige, men vi behöver, och vi kan gå längre. I Stockholm görs just nu soptaxan om för att straffa de som inte sopsorterar och belöna dem som gör det. Självklart är det den gamla piskan och moroten som åker fram. Miljöfördelarna är i varje fall uppenbara.

Färre råttor och mer biogas till bilarna i Stockholm. Det hoppas stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö blir konsekvenserna av att det ska bli lönsamt att sortera sitt matavfall.

Läs mer i Hem och Hyra, hyresgästföreningens medlemstidning.

Taggar: , , , ,

Hagfors köper avfallskvarnar.

Hagfors kommun i Värmland satsar på miljövänliga och ekonomiska avfallskvarnar till sina invånare.
Man räknar med billigare sophantering och ökad produktion av biogas.

Genom att sopmängden minskar kan man gå över från tvåveckorsintervall till månadsintervall.

Läs mer på nwt.se

Taggar: , , , , , ,

Sopor blir fordonsgas

Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. De verkar för att avfall ska hanteras så att människors hälsa och miljön skyddas och har drygt 400 medlemmar, mestadels kommuner och kommunala bolag, men även en del företag.

Avfall Sverige är Sveriges största miljörörelse. Besök deras kampanjsida på: www.avfallsverigekampanj.se
Kampanjen handlar om hur vi måste börja se våra sopor som tillgångar istället.

Här finns även en lättbegriplig animation som visar hur matavfall blir till fordonsgas.

Taggar: , , , , ,

GreenLoop i senaste Vi i Villa

Vi i Villa skriver om nya innovativa sätt att uppgradera köket:

”En avfallskvarn är numera inte bara något man ser i amerikanska filmer, idag tilllåter flera kommuner egen kvarn i villan. Organiskt avfall sönderdelas till millimeterstora bitar som kan spolas bort med vanliga avloppsvattnet. Mindre mängd sopor (kanske kan du beställa glesare soptömning?), mindre jobb och mindre miljöpåverkan.”

Läs mer på Viivilla.se

Taggar: , , , , , ,

Ska vi inte äta?

Ska vi inte äta maten, bör vi framställa drivmedel av den.
”30 procent av all mat förfars och 60 procent av den skulle kunna ätas. Hamnar maten inte i våra magar är det bäst att de går till en biogasanläggning”, sade Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm, på Avfall Sveriges välbesökta seminarium i Almedalen i somras. Hur kan vi förmå kommunerna att ta sitt ansvar och skynda på omställningen till en miljövänligare hantering av matrester? GreenLoop Scandinavia tar tacksamt emot tips och förslag på hur vi tillsammans ska ta ett grönt kliv mot framtiden. Maila oss på info@greenloop.se.

Taggar: , , , , , , , , , ,

Ny avfallstaxa i Stockholm

”Den nya avfallstaxan fortsätter att premiera reducerade avfallsmängder och premierar maskinell hämtning framför manuell hämtning.” Skriver Stockholms stad på sin hemsida. Flera kommuner planerar att införa viktbaserad soptaxa och genom subventioneringar förmå oss att sopsortera i allt högre grad.

Taggar: , , , , , , ,

Biogasproduktionen i Stockholm räcker inte till.

Genom att installera en avfallskvarn tar vi första steget mot att se avfall som en resurs. Samtidigt som sopbergen i världen växer råder det brist på miljövänlig biogas. I Stockholm finns gott om lastbilar, bussar och taxibilar som går på biogas. Men gasen som produceras täcker inte behoven på långa vägar. Politikerna har tydliga mål och visioner om hur hushållssopor skall omvandlas till drivmedel, men omställningen går på tok för långsamt.
En avfallskvarn i alla hem är ett steg i rätt riktning.

Taggar: , , , , , ,

Om avfallskvarnar i DN

Elda sopor???

Hur ska vi sopsortera vårt matavfall i framtiden egentligen? Här skriver Karin Karlsbro (FP), ledamot av kommunfullmäktige, miljö- och hälsoskyddsnämnden, om avfallskvarnar som den smartaste lösningen. Vi håller såklart med.
Läs debattartikeln här

Taggar: , , , , , , , ,

Stockholm på väg mot en miljövänligare sophantering.

”Varje invånare i Stockholm ger upphov till cirka 100 kilo matavfall per år vilket idag huvudsakligen går till förbränning, helt i onödan. Hushållens avfall skulle istället kunna tas tillvara genom att det omvandlades till biogas, ett drivmedel som dessutom skulle kunna säkra kollektivtrafikens bränslebehov.”

Så skrev tre folkpartister i en debattartikel i SvD i augusti 2009. Visionen är en framtid där rötbara matrester omvandlas till biogas och blir en miljövänlig resurs istället för en miljöbelastning. Stockholm har goda förutsättningar för en sådan lösning. Att systemet fungerar vet vi idag. I Surahammar ligger man långt fram med att uppmuntra installationer av avfallskvarnar. Även i Malmö har man tagit steg mot fler avfallskvarnar. Stockholm och Huddinge har väl fungerande rötningsanläggningar i anslutning till reningsverken. Det finns dessutom ett ökande behov av biogas till lokaltrafikens bussar och en dubbel vinst i och med att sophämtningen med tunga fordon kan minskas.

”Sophämtningen skulle kunna ske mer sällan än idag. Dessutom är det ett bekvämt för hushållen att bli av med sitt matavfall via diskhon jämfört med att packa det i plastpåse, eller kompostera.”

Att hanteringen för hushållen blir smidigare och enklare är dessutom en faktor som starkt talar för att avfallskvarnar kommer att installeras i allt fler fastigheter. För föreningar, hyresvärdar och fastighetsägare finns det dessutom stora pengar att spara på minskad sophämtning. Flera röster höjs runt om i landet som förespråkar en viktbaserad soptaxa. Den största delen av vikten i hushållssopor är vätskan i matresterna  och kan man eliminera den andelen genom att använda avfallskvarn och källsortera övriga sopor, (papper, metall, plast, förpackningar osv,) så går det rent av att klara sig helt utan sophämtning.

Vi måste sluta kasta matrester i soporna.

Taggar: , , , , , ,

Från sopor till biogas.

Sopor är en resurs.

Just biogas har inte uppmärksammats varken av myndigheter eller forskningsvärlden utan att jag begriper varför. Nästan inga forskningspengar har satsats på det. – Ändå är det en inhemsk energikälla som man får fram med en miljöriktig behandling, som dessutom löser problem med sopor och avfall.

Lars Brolin, civilingenjör på Sweco Viak

Att biogas går att framställa av sopor är inget mysterium, ändå verkar det inte ha gått upp för alla beslutsfattare. Kanske beror det på oljeindustrins lobbyism, eller tröghet eller en allmän ovilja att tänka nytt. Sopor är ett problem och fossila bränslen är ett problem. Rötning av organiskt avfall löser bägge problemen.

I Indien experimenterar man med små rötningskammare som kan utvinna rötgas ur hushållsavfall i direkt anslutning till hushållen. Gasen kan brännas direkt, antingen vid matlagning eller för uppvärmning eller belysning. Med en gasgenerator kan gasen även omvandlas till elektricitet.

 

Taggar: , , , ,

Tipsa oss

Har du tips på nya, spännande tekniker eller koncept för en miljövänligare sophantering? Nu letar vi efter olika sätt att bredda vårt utbud och ta ytterligare ett steg mot en bättre miljö.

Taggar: , , ,

Intressant artikel

Omöjligt leva utan avfallskvarn..?

Intressant artikel om en familj som testat avfallskvarn under nio månader.
http://www.enlagomdosgront.se/2010/10/08/avfallskvarn/

Taggar: , , ,
Top