Författare: Admin

Matavfallskvarnar är ett bra komplement

Fastighetsägarna Stockholm ser många fördelar med matavfallskvarnar. I en debattartikel i DN idag skriver Sara Haasmark att de anser att systemet med färgade påsar behöver kompletteras med matavfallskvarnar. Alla fastigheter har inte samma förutsättningar och därför bör det viktigaste målet vara att

Grönt ljus för miljösmart malande

Matavfallskvarnar spås bli het trend vid nybyggen. I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm kommer hela den nya stadsdelen ha ett tydligt miljötänk där flera innovativa lösningar kommer att testas i stor skala. Bland annat kommer matavfallskvarnar installeras. Avfallskvarnar kommer inte bli

Naturvårdsverket måste börja räkna med avfallskvarnar

”För att stimulera produktionen av biogas är det viktigt att varje kilo räknas, oavsett hur råmaterialet samlas in. I Stockholm där många hus är gamla och helt saknar möjligheter att inrätta miljöstationer är avfallskvarnar på stark frammarsch. Men Naturvårdsverket räknar

Avfallskvarn – så funkar det!

Matavfallet mals ner i avfallskvarnen under diskhon och försvinner genom de vanliga avloppsstammarna. Avfallet transporteras ljudlöst och obemärkt genom kommunens avloppssystem. När avfallet kommer till reningsverkens rötkammare rötas matresterna till biogas och gödsel.   Ekonomiskt En avfallskvarn maler ner matavfallet

Viktbaserad sopavgift ska göra Stockholmarna mer klimatvänliga

Det blir inte obligatoriskt med matavfallsortering i Stockholm, inte ännu. Men det lär bli dyrt för de som vägrar. Per Ankersjö (C), miljöborgarråd, berättar i DN om vad som händer med soptaxan i Stockholm nästa år. För alla som inte

Högre sopkostnader för miljöns skull

Sophanteringen är på tapeten nu och det tycker vi är bra. Fler innovativa idéer som kan minska matsvinnet behövs verkligen. Vi har kommit långt med sopsorteringen i Sverige, men vi behöver, och vi kan gå längre. I Stockholm görs just

Taggar: , , , ,

Hagfors köper avfallskvarnar.

Hagfors kommun i Värmland satsar på miljövänliga och ekonomiska avfallskvarnar till sina invånare. Man räknar med billigare sophantering och ökad produktion av biogas. Genom att sopmängden minskar kan man gå över från tvåveckorsintervall till månadsintervall. Läs mer på nwt.se

Taggar: , , , , , ,

Sopor blir fordonsgas

Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. De verkar för att avfall ska hanteras så att människors hälsa och miljön skyddas och har drygt 400 medlemmar, mestadels kommuner och kommunala bolag, men även en del företag. Avfall Sverige

Taggar: , , , , ,

GreenLoop i senaste Vi i Villa

Vi i Villa skriver om nya innovativa sätt att uppgradera köket: ”En avfallskvarn är numera inte bara något man ser i amerikanska filmer, idag tilllåter flera kommuner egen kvarn i villan. Organiskt avfall sönderdelas till millimeterstora bitar som kan spolas

Taggar: , , , , , ,

Ska vi inte äta?

Ska vi inte äta maten, bör vi framställa drivmedel av den. ”30 procent av all mat förfars och 60 procent av den skulle kunna ätas. Hamnar maten inte i våra magar är det bäst att de går till en biogasanläggning”,

Taggar: , , , , , , , , , ,

Ny avfallstaxa i Stockholm

”Den nya avfallstaxan fortsätter att premiera reducerade avfallsmängder och premierar maskinell hämtning framför manuell hämtning.” Skriver Stockholms stad på sin hemsida. Flera kommuner planerar att införa viktbaserad soptaxa och genom subventioneringar förmå oss att sopsortera i allt högre grad.

Taggar: , , , , , , ,

Biogasproduktionen i Stockholm räcker inte till.

Genom att installera en avfallskvarn tar vi första steget mot att se avfall som en resurs. Samtidigt som sopbergen i världen växer råder det brist på miljövänlig biogas. I Stockholm finns gott om lastbilar, bussar och taxibilar som går på

Taggar: , , , , , ,

Stockholm på väg mot en miljövänligare sophantering.

”Varje invånare i Stockholm ger upphov till cirka 100 kilo matavfall per år vilket idag huvudsakligen går till förbränning, helt i onödan. Hushållens avfall skulle istället kunna tas tillvara genom att det omvandlades till biogas, ett drivmedel som dessutom skulle kunna

Taggar: , , , , , ,

Från sopor till biogas.

Sopor är en resurs. Just biogas har inte uppmärksammats varken av myndigheter eller forskningsvärlden utan att jag begriper varför. Nästan inga forskningspengar har satsats på det. – Ändå är det en inhemsk energikälla som man får fram med en miljöriktig

Taggar: , , , ,

Tipsa oss

Har du tips på nya, spännande tekniker eller koncept för en miljövänligare sophantering? Nu letar vi efter olika sätt att bredda vårt utbud och ta ytterligare ett steg mot en bättre miljö.

Taggar: , , ,
Top