Norra Djurgårdsstaden är med och minskar avfallet…

..bland annat med hjälp av avfallskvarnar. Intressant att se är att de som använder avfallskvarnar är de som bäst sorterar ut sitt matavfall från övrigt avfall. Det innebär att mindre organiskt avfall bränns och istället kan omvandlas till biogas vilket såklart är bra för miljön.

Läs artikeln från Stockholm Stad här: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/norra-djurgardsstaden/Aktuellt11/NDS-ar-med-och-minskar-avfallet/