Det sägs att en avfallskvarn låter mycket…?

Greenloop har valt att inte gå ut med några decibelnivåer på våra avfallskvarnar för att många olika faktorer spelar in vid en mätning. Var man mäter, tom eller full kvarn, vad för typ av matfall som mals, hårdhet och kvalitén på diskhon, vattentryck, kvalité och storleken på diskbänkskåpet osv. osv.
Dessutom tycker vi att det är svårt för konsumenten att göra en korrekt jämförelse mellan olika produkter då leverantörerna mäter på olika sätt.
Alla lågvarvade kvarnar på marknaden har ungefär samma låga ljudnivå under malning. Högvarvade låter lite mer, ungefär som en dammsugare eller mixer.

Taggar: , ,