Matavfallskvarnar är ett bra komplement

Fastighetsägarna Stockholm ser många fördelar med matavfallskvarnar. I en debattartikel i DN idag skriver Sara Haasmark att de anser att systemet med färgade påsar behöver kompletteras med matavfallskvarnar. Alla fastigheter har inte samma förutsättningar och därför bör det viktigaste målet vara att det ska vara lätt att göra rätt.

…vi anser det måste finnas möjlighet för flera olika sätt att samla in matavfall beroende på område och vilken byggnad som avses.

Läs mer här