Sopor blir fordonsgas

Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning. De verkar för att avfall ska hanteras så att människors hälsa och miljön skyddas och har drygt 400 medlemmar, mestadels kommuner och kommunala bolag, men även en del företag.

Avfall Sverige är Sveriges största miljörörelse. Besök deras kampanjsida på: www.avfallsverigekampanj.se
Kampanjen handlar om hur vi måste börja se våra sopor som tillgångar istället.

Här finns även en lättbegriplig animation som visar hur matavfall blir till fordonsgas.

Taggar: , , , , ,