Stockholm på väg mot en miljövänligare sophantering.

”Varje invånare i Stockholm ger upphov till cirka 100 kilo matavfall per år vilket idag huvudsakligen går till förbränning, helt i onödan. Hushållens avfall skulle istället kunna tas tillvara genom att det omvandlades till biogas, ett drivmedel som dessutom skulle kunna säkra kollektivtrafikens bränslebehov.”

Så skrev tre folkpartister i en debattartikel i SvD i augusti 2009. Visionen är en framtid där rötbara matrester omvandlas till biogas och blir en miljövänlig resurs istället för en miljöbelastning. Stockholm har goda förutsättningar för en sådan lösning. Att systemet fungerar vet vi idag. I Surahammar ligger man långt fram med att uppmuntra installationer av avfallskvarnar. Även i Malmö har man tagit steg mot fler avfallskvarnar. Stockholm och Huddinge har väl fungerande rötningsanläggningar i anslutning till reningsverken. Det finns dessutom ett ökande behov av biogas till lokaltrafikens bussar och en dubbel vinst i och med att sophämtningen med tunga fordon kan minskas.

”Sophämtningen skulle kunna ske mer sällan än idag. Dessutom är det ett bekvämt för hushållen att bli av med sitt matavfall via diskhon jämfört med att packa det i plastpåse, eller kompostera.”

Att hanteringen för hushållen blir smidigare och enklare är dessutom en faktor som starkt talar för att avfallskvarnar kommer att installeras i allt fler fastigheter. För föreningar, hyresvärdar och fastighetsägare finns det dessutom stora pengar att spara på minskad sophämtning. Flera röster höjs runt om i landet som förespråkar en viktbaserad soptaxa. Den största delen av vikten i hushållssopor är vätskan i matresterna  och kan man eliminera den andelen genom att använda avfallskvarn och källsortera övriga sopor, (papper, metall, plast, förpackningar osv,) så går det rent av att klara sig helt utan sophämtning.

Vi måste sluta kasta matrester i soporna.

Taggar: , , , , , ,